Tűzcsapok, tűzoltó vízforrások felülvizsgálata

Tűzoltó tömlők felülvizsgálata Miskolc

Jogszabályok

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. 267. § (1) A felülvizsgálatot – a falitűzcsapszekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. (2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik. (3) Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

Az előírt tűzoltó eszköz és felszerelés készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt hiánya esetén a tűzvédelmi bírság összege akár 1 000 000 Ft is lehet.

Ki végezheti a felülvizsgálatot?

A tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát – a fali tűzcsapszekrényeknek a felelős személy által szokásos felülvizsgálatát kivéve – a tűzoltó vízforrások felülvizsgálatára jogosult, szakvizsgával rendelkező személy végezheti el. Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezetnek gondoskodnia kell a vízforrások üzemképességéről, akadálymentes megközelíthetőségéről, a fagyás elleni védelemről valamint a rendszeres jogszabályban előírt felülvizsgálatáról. 

Szeretné profi csapatra bízni a tűzcsapok és tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát?

Töltse ki egyszerű ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.